A Myseltzer.hu honlapon közzétett cikkek, fotók, videók és egyéb szerzői alkotások kizárólag a szerző, illetve a Myseltzer.hu írásbeli engedélyével használhatóak fel, másolhatóak és közvetíthetőek. A Myseltzer.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldal tartalmát magyar és nemzetközi jogszabályok védik, a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Myseltzer.hu a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.